فرمت فایل های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .txt, .pdf, .xls, .xlsx, .rar, .bak, .nrp, .rdd, .lst, .config, .doc, .docx, .shygun
پیوست های ارسال شده ممکن است در بازه های زمانی مختلف از روی سیستم حذف شوند.

لغو